Ürünlerimiz

MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI

Makine Kırılması Sigortası; üretim yapan veya üretime yardımcı olan işletmede kullanılan makinelerin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelecek hasarı teminat altına alır.
- İşletme kazaları,
- Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın ve işçiliğin kusurlu olmasından,
- Yağlanma kusurlarından,
- Elektrikle ilgili arızalar (yüksek-alçak voltaj gibi elektrik dalgalanmaları sonucu oluşacak hasarlar),
- Tıkanma (yabancı madde girmesi,
- Santrifüj kuvvetinin neden olduğu parçalanmalar,
- Buhar kazanları ve buhar kaplarındaki su eksikliği,
- Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma ve soğuma,
- Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla ortaya çıkan ezilme, yıpranma, buruşma ve deformasyonlar,
- Fırtına ve dondan,
- İşletme personelinin veya 3.şahısların ihmali, kusuru veya sabotajından ortaya çıkacak hasarlar, istisna edilmeyen diğer hallerden doğan hasarlar teminata dahildir.
Ek Teminatlar:
- Fiziki infilaklardan meydana gelen ziya ve hasarlar (basınçlı kaplarda buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın ani olarak meydana getirdiği tazyik ile kalıbın cidarını parçalayarak dışarı çıkmasıdır.)
- Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamında giren, sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarlar,
- Teminatın kapsamında giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları,
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörizm