Ürünlerimiz

İŞYERİ ÖZEL PAKET

İşyeri Paket Sigortaları Ek Teminatları

Size özel paketlerimizde aşağıda yer alan ek teminatlar seçtiğiniz pakete ve kıymetlerinize uygun ve özel şartlarla sağlanmaktadır

Paket Ürünler : İşyeri paket, Endüstriyel Paket, Akaryakıt Paket, Restaurant Paket, Otel Paket, Eczane Paket, Eğitim Paket, Kafeterya Paket, Ofis Paket, Otomotiv Paket, Market Paket, Tekstil Paket, Kuaför Paket, Mağaza Paket vb. kobi paketler.

Deprem, yanardağ püskürmesi
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri, Kötü niyetli hareketler, Terör
Sel/su basması
Hırsızlıklar
Cam Kırılması
Cam Kırılması sebebiyle gıda bozulması
Kar kaybı
İş Durması
Dahili su
Duman
Fırtına
Kar ağırlığı
Taşıt Çarpması (Kara-Hava-Deniz taşıtları)
Yer kayması
Dolu
Enkaz kaldırma masrafları
Komşuluk mali mesuliyet
Kiracı mali mesuliyet
Mal Sahibi Mali Mesuliyet
Kira kaybı ve intifadan mahrumiyet
Hukuksal koruma
Enflasyon
Manevi Tazminat
Yangına Bağlı Kar Kaybı
Gıda bozulması
Dekorasyonlar, Tesisatlar Teminatı
Kasada Bulunan Nakit ve Muhteviyatlar Teminatı
Emanet ve ariyet malları
Ferdi Kaza
Makine Kırılması
Elektronik Cihazlar
Emniyeti Suistimal
Taşınan Para
3.Şahıs Mali Mesuliyet
İşveren Mali Mesuliyet
Garaj Mesuliyet
Mesleki Mesuliyet
Alternatif işyeri Masrafları
24 saat yardım hizmetleri
Gıda Zehirlenmeleri
Çevre Kirliliği
Sektörel Özel Riskler