Ürünlerimiz

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI

Elektronik Cihaz Sigortası; Tamamı veya bir bölümü elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelecek zararları kapsamaktadır.
- İşletme personelinin veya 3.kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği ve sabotajından,
- Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
- Hatalı dizayn veya malzemeden,
- Kısa devre, yüksek voltaj, endüksiyon akımının etkilerinden,
- Yangın, yıldırım, her nevi infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma çalışmalarından,
- Fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabi afetler (deprem hariç)
- Kavrulma, kararma, duman ve isten,
- Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,
- İstisna edilmeyen diğer hallerden doğan hasalar teminat kapsamındadır.
Ek Teminatlar:
- Deprem
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörizm
- Uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları (poliçede belirlenen limite kadar)
- Seyyar ve taşınabilir cihazların mahal dışında kullanımı
- Manyetik ortama gelebilecek fiziki hasarlar,
- Valf ve tüplerde meydana gelebilecek ziya ve hasarlar
- Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artan iş ve çalışma masrafları (poliçede belirlenen limite kadar)
- Mekanik aksamlar