Ürünlerimiz

DOĞALGAZ PAKET SİGORTASI

Doğalgaz idare’sine sunulması zorunlu kılınan Doğalgaz Paket sigorta poliçesi T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen teminat kapsamına uygun olarak hazırlanan proje esaslı bir sigortadır. Doğalgaz Paket Sigortası, iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere, bir yıl boyunca yapılan iç tesisat ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm sorunların yanısıra deprem, terör, makine kırılması, 3.şahıs mali mesuliyet ve montaj sırasında oluşabilecek riskler teminat altına alınmaktadır.