Ürünlerimiz

HAVACILIK SİGORTALARI

Havacılık Sigortalarının konusunu uçak, helikopter vb. hava taşıtları oluşturmaktadır.

Ülkemizde Havacılık Sigortası ile ilgili olarak genellikle " Lloyd's Aviation Underwriters Association " poliçe formları ve klozları kullanılmaktadır.

HAVA TAŞITLARI - TEKNE (GÖVDE) SİGORTASI
Tekne sigortası hava taşıtının işleticisi, sahibi, kiracısı veya zilyetine sahip bir kişi tarafından yaptırılabilir. Bu sigorta hava taşıtının, yerde dururken, hareket halindeyken (taksi hali) ya da uçuş sırasındaki herhangi bir nedenle oluşan zararlarını karşılar.

HAVA TAŞITLARI - ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK SİGORTASI
Hava taşıtının işletilmesinden ya da hava taşıtından herhangi bir cismin düşmesinden kaynaklanan ve işleticinin yasal olarak sorumlu olduğu, üçüncü kişilerin canına ya da malına gelebilecek zararları kapsar.

YOLCU SORUMLULUK SİGORTASI
Uçakta bulunan biletli yolcuların bir kaza sonucunda uğrayacakları ölümlü ve ölümsüz bedensel zararlarını sigortalının yasal sorumlulukları çerçevesinde karşılar.
Teminat, yolcunun uçağa binmesi, taşınması ve inmesi ile sınırlandırılmışsa da, uçak yolcularının uçak işleticisi tarafından kendi araçları ile terminalden havaalanına ve varış yerlerinde hava alanından terminale getirilip götürülme sürelerini de belirtilmesi kaydı karşılamaktadır.

YÜK VE POSTA SORUMLULUK SİGORTASI
Uçak işleticisinin, uçak ile taşınan mallar üzerindeki yasal sorumluluğunu kapsar.

YOLCU VE UÇUŞ EKİBİ KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI
Uçak yolcuları ve uçuş ekibinin bir kaza nedeniyle, ölüm-sürekli tam sakatlık-tedavi giderleri gibi bedensel zararlarına karşı güvence sağlar.

PİLOTLAR İÇİN LİSANS KAYBI
Sigorta başlangıcında lisansı ve geçerlilik belgesi olan bir pilotun, sigorta süresi içinde bedensel bir yaralanma ya da bir hastalık sonucunda geçici ya da sürekli olarak lisansını kullanamaz duruma gelmesini ya da yitirmesini belli sınırlarla karşılar.

HAVALİMANI İŞLETİCİSİ SORUMLULUK SİGORTALARI
Havalimanı sahip ve işleticileri, ister devlet, ister yerel veya özel idareler olsun, havalimanının işletilmesinden doğan, uçakların, uçak yolcularının ve üçüncü kişilerin bedensel ve parasal zararlarını karşılamakla yükümlüdür. Sigortalı ile yanında çalışanların havalimanında görev yapmaları sırasında ve kontrol kulesinden yanlış veya şaşırtıcı talimat vermelerinden doğan zararlar, Havalimanında teslim alınan uçaklar ile donanımına gelebilecek parasal zararlar, Uçaklara yapılan çeşitli servislerden doğabilecek bedensel ve parasal zararlar Havalimanı İşleticisi Sorumluluk Sigortası teminat kapsamındadır.