HASAR İHBAR NUMARALARI
AKSİGORTA444 27 27
ALLİANZ SİGORTA:444 45 46
ANADOLU SİGORTA:444 03 50
AXA SİGORTA:444 19 99
DUBAI SİGORTA:444 13 47
ERGO SİGORTA:444 04 66
EUREKO SİGORTA:444 66 60
GÜNEŞ SİGORTA:444 19 57
GROUPAMA SİGORTA:444 09 99
HDI SİGORTA:444 84 34
LIBERTY SİGORTA:444 01 90
RAY SİGORTA:444 47 29
SBN SİGORTA:444 13 44
YAPIKREDI SİGORTA:336 09 09
ZÜRİCH SİGORTA:444 06 65

HASAR İŞLEMLERİ » Gerekli Belgeler


Olay mahallinin ve kazanın, çeşitli açılardan çekilmiş fotoğraflarını mutlaka çekiniz!!!


YANGIN HASARLARINDA

İtfaiye raporu
Karakol tarafından tutulan ifade ve görgü tespit tutanakları Talep yazısı
Muhasebe kayıtları (Faturalar, demirbaş kayıtları, mizan, envanter kaydı), KDV beyannamesi
Tapu veya kira kontratı
Savcılık İddianamesi ve takipsizlik kararı
Hasar fotoğrafları
Rehin var ise olumlu D/M muvafakati
Vergi Levhası
Hasarın giderilmesine yönelik teklif ve faturalar

FIRTINA HASARLARINDA
Fırtına hasarı ise meteoroloji raporu
Sigortalı beyan ve talep yazısı
Tapu veya kira kontratı
Hasar fotoğrafları
Vergi Levhası
Hasarın giderilmesine yönelik teklif ve faturalar

DAHİLİ SU / SEL – SU BASKINI HASARLARINDA
Sigortalı beyan ve talep yazısı
Tapu fotokopisi
Vergi Levhası
İşyeri ise muhasebe kayıtları (faturalar, demirbaş kayıtları, mizan,envanter kaydı), KDV beyannamesi
Hasar fotoğrafları
Hasarın giderilmesine yönelik teklif ve faturalar

HIRSIZLIK HASARLARINDA
Sigortalının karakola müracaat zaptı, görgü tespit tutanağı
Talep yazısı
Muhasebe kayıtları( faturalar, hasar tarihli mizan, ev eşyaları için fatura gerekmez)
30 gün sonra çalınan mallar bulunamamış ise ilgili karakolun bulunamadı yazısı
Hırsızlık tahribatı varsa fotoğrafları

KASKO HASAR DOSYALARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR
Trafik kazası tespit tutanağı/anlaşma tutanağı veya ifade ve görgü tespit tutanağı
Zabıt veya tutanak olmayan durumlarda beyan
Ruhsat fotokopisi
Ehliyet fotokopisi
Alkol Raporu
Eksper tayin edilmeyen durumlarda aracın hasarlı resimleri ve onarım faturası
Araç üzerinde rehin var ise olumlu D/M muvafakati

Olay mahallinin ve kazanın, çeşitli açılardan çekilmiş fotoğrafları

ARACIN ÇALINMASI HALİNDE
Karakol müracaat tutanağı
Çalıntı kaşeli ruhsat aslı
Araç üzerinde rehin var ise olumlu D/M muvafakati ve rehin şerhinin kaldırıldığına dair noter tasdikli yazı Maliyeden borcu yoktur yazısı
Trafik tescil müdürlüğünden trafik kaydının silindiğine dair yazı
Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları
Vekâlet (örneği şirketimizden alınmalıdır)
Asıl ve yedek anahtarlar

TRAFİK MADDİ HASARLAR İÇİN
Trafik kazası tespit tutanağı veya anlaşmalı kaza tutanağı
Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
Zarar gören aracı kullanan sürücü ehliyeti
Sigortalının alkol raporu

Olay mahallinin ve kazanın, çeşitli açılardan çekilmiş fotoğrafları

TRAFİK VEFAT HALİNDE
Trafik Kazası tespit tutanağı Ölü muayene otopsi raporu
Defin ruhsatı
Veraset İlamı
Aile nüfus kayıt örneği
Ölen kişinin mesleğini ve gelir durumunu gösteren resmi belge

Olay mahallinin ve kazanın, çeşitli açılardan çekilmiş fotoğrafları

Trafik Kazası tespit tutanağı
Ölü muayene otopsi raporu
Defin ruhsatı
Veraset İlamı
Aile nüfus kayıt örneği
Ölen kişinin mesleğini ve gelir durumunu gösteren resmi belge
TRAFİK YARALANMA HALİNDE
Kaza tespit tutanağı
Taburcu edildiğine dair hastane raporu
Tedavi masrafları
Sürekli sakatlık halinde tam teşekküllü hastaneden alınan maluliyet derecesini gösterir heyet raporu
Sürekli sakatlık halinde malulün mesleğini ve aylık gelir durumunu gösteren belge

Olay mahallinin ve kazanın, çeşitli açılardan çekilmiş fotoğrafları

3.ŞAHIS MALİ MESULİYET HASAR
Kaza Tutanağı
Zarar görenin talep yazısı
Zarar tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu)
Ölüm halinde veraset ilamı, defin ruhsatı, aile nüfus kayıt örneği, ölü muayene otopsi raporu
Yaralanma halinde tedavi masraflarına ilişkin belge, reçete asılları ve ilaç kupürleri

İŞVEREN MALİ MESULİYET HASAR
SSK bordrosu
İşe giriş bildirgesi
İş güvenliği ve SSK müfettişlerinin iş kazasına ilişkin tutanağı
Mahkeme kusur durum tespiti
Ölüm halinde veraset ilamı, defin ruhsatı, aile nüfus kayıt örneği, ölü muayene otopsi raporu
Yaralanma halinde tedavi masraflarına ait fatura asılları

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI HASARI
Olaya ilişkin sigortalı beyanı ve ilgili tutanaklar
Teknik servis raporu
Yangın sonucu hasar çıkmış ise itfaiye raporu
Hırsızlık hasarı ise karakol tutanağı ve bulunamadı zaptı
Hasarlı cihazın alım faturası
Fotoğraf

MAKİNE KIRILMASI SİGORTA HASARI
Olaya ilişkin sigortalı beyanı ve ilgili tutanaklar
Teknik servis raporu
Hasar ile ilgili teklifler
Hasarlı cihazın alım faturası
Fotoğraf

İNŞAAT SİGORTASI HASARI
Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
Keşif özeti, hak ediş raporları
İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
Geçici kabul yapılmış ise kabul teslim tutanağı
Proje, ihale sözleşmesi

MONTAJ SİGORTASI HASARI
Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
Keşif özeti, hak ediş raporları
İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
Hasarın giderilmesine yönelik her türlü teklif ve harcamalar
Fotoğraf

DENİZ NAKLİYATI HASARLARI
Fatura aslı veya fotokopisi
Konşimento aslı veya fotokopisi
Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı (Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır)
Muayene tutanağı
Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı
Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve gümrük idaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerine başvurularak mahkeme tespiti istenir.(Bu tespite ilişkin mahkeme masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır) Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi
Kargo raporu (Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir)
Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri (önemli)
Time- sheet ve çeki listesi
Gümrük kapanış beyannamesi
Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri
Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi telim ordinosu
Yurtdışı hasarlarda Lloyd’s eksperinin raporu
Yükleme manifestosu
Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage raporları (gözetme raporları), Hazırlık mektubu, Boş tank sertifikası, protesto mektupları
Fotoğraf

TEKNE HASAR DOSYALARINDA
Sigortalı beyanı
Denize elverişlilik belgesi
Meteoroloji raporu
Kurtarma teklifleri
Güverte, makine ve telsiz jurnalleri
Tamir ve diğer masraf faturaları
Gemi donanımı asgari emniyet belgesi* Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.
* Hasarda sorun yaşanmaması için, lütfen sigorta eksperinin ikaz ve talimatlarına göre hareket ediniz.