Ürünlerimiz

BANKACILIK SİGORTALARI

BBB (Bankers Blanket Bonds) Geniş Kapsamlı Bankacılık Sigortası

Bankanın sahip olduğu veya ilgisi bulunan, veya başkaları adına kuruluşlarında tuttuğu nakit ve değerli kıymetleri belli şartlar dahilinde teminat sağlamaktadır. Belirtilen risklere karşı güvence sağlamaktadır.

BBB sigortaları ilgili soru formunun doldurulması kaydı ile fiyatlandırılmaktadır.

- Emniyeti Suistimal

- Kasalar ve İşyerleri

- Para ve Kıymet Nakli

- Sahte Evrak

- Menkul Kıymetler

- Sahte Para, Çek ve kıymetli evraklar

- Bürolar ve Muhteviyat

- Hata ve nisyan

- Hukuki Masraflar

- Bilgisayar Suçları

- İnternet Bankacılığı

Bankacılık Mesleki Sorumluluk Sigortası:

Banka personelinin, mesleki hata ve atlamaları sonucu bankanın uğrayabileceği maddi zararlara karşı teminat sağlamaktadır. Bunun yanı sıra hukuki masraflar için de güvence sağlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Yönetici Sorumluluk Sigortası:

Yönetim Kurulu ve Yöneticilere yönelik, kanuni yükümlülüklerden doğan şahsi sorumlulukları kapsayan bir mesuliyet sigortasıdır. Hukuki masraflar ve hukuki sürecin sonundaki tazminatı temin eder.

Plastik Kartlar Sigortası:

Kayıp, çalıntı veya sahte kredi kartlarının kullanımından doğan zararları temin eder.